โรงแรมเวียงภูมินทร์
ใกล้ . . . ถนนคนเดิน วัดภูมินทร์

Double Bed

ห้องเตียงเดี่ยว

สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า
รับส่งสนามบิน ค่าบริการ 100 บาท

800 บาท

Twin Bed

ห้องเตียงคู่

สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า
รับส่งสนามบิน ค่าบริการ 100 บาท

900 บาท

Family Bed

ห้องครอบครัว

สำหรับ 3 ท่าน
รวมอาหารเช้า
รับส่งสนามบิน ค่าบริการ 100 บาท

1,200 บาท

สำรองห้องพัก Resevation

เวียงภูมินทร์

3/1 ซอย 2 ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

Close Menu